Természeti értékeink

A Nyék-Kurucles területe tájmegjelölés szempontjából a János hegy és Hárs hegy előhegyeinek (dombjainak) tekinthető, amit ÉNy-DK irányban kettéoszt a Kuruclesi árok. Az árok az egyik fontos budai szélcsatorna, ami biztosítja a friss levegőellátást a Széll Kálmán tér irányában.

 • Kis Hárshegy
  A Kis Hárshegy a nagy Hárshegy előhegyeként zárja le É-ról a Kuruclesi völgyet. A mészkőből felépülő hegyet vegyes erdő borítja, de a csúcsa alatt foltokban a D-i lejtőjén még látható karszti gyep. Tetején Makovecz Imre tervei szerint épített különleges kialakítású csavart kilátóból  nagyszerű körkilátás nyílik a budai hegyek koszorújára és D felé a Kuruclesi völgy irányában Budapest városára. A hegy D-i, DK-i oldalán kapaszkodik fel a gyermekvasút a Szépjuhászné állomás felé. A Kishárshegy Hűvösvölgy felőli oldalát korábban tavaszonként fehér virágszőnyegként borította a hóvirág, amit a turisták – mivel a növényeket hagymájukkal együtt tépték ki a földből – nagyon megritkították.
  Az erdőben őzekkel, mókusokkal, madarakkal és időnként vaddisznókkal találkozhatunk.
 • Ferenc halom
  A Ferenc halom a Budakeszi út és a Kuruclesi völgy között, azokkal párhuzamosan elnyúló hegygerinc, aminek a Kuruclesi völgy középső szakaszának nyugati lejtőjén érdekes sziklaalakzatok képződtek. Az 1990-es évek végéig szinte érintetlen természeti rezervátum volt, annak ellenére, hogy két kőbányát is vágtak benne. Az utóbbi évtizedekben a Budakeszi úton és a Kuruclesi úton a régi, környezetükbe illeszkedő villák mellé már sok társasház épült. Különösen a Budakeszi úti oldalon a rohamosan előretörő lakópark-, hotel-és toronyházépítés miatt a hegy természeti értékeiből visszafordíthatatlan módon egyre több terület veszett el. A Ferenc halom DK-i lejtője vadregényes árokkal fejeződik be. Az árok D-i falában barlang is kialakult. A Budakeszi úton épült lakópark építésekor rengeteg törmeléket és szemetet dobáltak az árokba, így az árok elveszítette eredeti romantikus szépségét. A vegyes erdővel borított mészkőhegyet eredetileg több helyen is karsztgyep borította, aminek a maradékai helyenként még láthatók. Tavasszal a tisztásokon még néhány éve is leánykökörcsin virított. A II. Világháború vége felé a Kuruclesi völgybe szorult katonai erők között ádáz harcok folytak, amelyeknek nyomaként a Ferenc halom K-i lejtőin az erdőben még most is láthatók a lövészárkok és a híradó központot álcázó földrakás. A Ferenc halom még meglévő természeti értékeinek megvédését feladatának tekinti a Nyék-Kurucles Egyesület.
 • Kuruclesi völgy
  A Kurucles nevet Döbrentei Gábor javasolta a korábbi Maxengraben, majd Kurutzenwinkel névből A völgyben ezelőtt harminc-negyven évvel még nem volt aszfaltozott út, és a völgy két oldala lazán beépített zöld domboldal volt, amit az elmúlt 30-35 évben főleg kocka-alakú társasházakkal építettek be. Egyelőre, mivel a Kuruclesi út fasorral szegélyezett zsákutca, a széles járdája békés sétákra alkalmas, a Ferenc halmi erdei utak innen közelíthetők meg.
 • Széher út és folytatása az erdei út a Szépjuhászné felé
  A Széher út, amely nevét a környék valamikori tulajdonosáról kapta, valójában egy hegygerinc a Hűvösvölgyi út és a Kuruclesi völgy között, amit különleges panorámája miatt már teljesen beépítettek. Napfényes elhelyezkedése okán a XIX. században eredetileg szőlőművelés folyt itt, a szőlőt azonban a filoxéra elpusztította. Beépítése a hegygerincről kitáruló gyönyörű kilátás és a hegyek közelsége miatt, már a XX. század elején megindult, itt épült föl pl. a Dohnányi és a Manninger villa is. Az 1970-es évek óta minden üres telekre társasházakat építettek, és a panoráma az arra járóknak ma csak a Kuruclesi völgy felé vezető lépcsők tetejéről tárul föl. A környék legnépszerűbb erdei sétaútja a Széher út felső végéről vezet a Szépjuhásznéig. Kőzúzalékkal és murvával borított, jól kiépített erdei út, helyenként padokkal, és az erdőfelújítás folyamatát bemutató ismertető táblákkal. A Szent Ferenc kórháztól indul a piros szívvel jelzett „Út az egészséghez” tanösvény, első sorban szívbetegek jó állapotának fenntartására, Nagyjából innen indul a Fekete István tanösvény is.
 • Szépjuhászné (a rendszerváltás előtt Ságvári liget)
  A XVIII. század végétől a János hegy és a Hárs hegy közötti nyeregben állt a Szép Juhásznéhoz címzett népszerű vendégfogadó, amelynek a neve egy Mátyás királyról szóló elbeszélésre utalt, miszerint Mátyás titokban, ezen a tájon álruhában kereste fel a szép és fiatal juhásznét, akinek az ura napközben a juhokat legeltette. Beatrix királyné azonban Mátyást a szép juhászné ruháját magára öltve megleckéztette. A nevezetes vendégfogadó tulajdonosa 1872-től Borsos József festő volt, és ő festette meg a fogadó cégérét. A Szépjuhászné, mint a gyermekvasút egyik legismertebb állomása, sok szép kiránduló út kiinduló pontja.

 

Megszakítás